Οροι Χρήσης

1. Προοίμιο

Στην παρούσα σελίδα καθορίζονται οι όροι χρήσης της Ιστοσελίδας Dealway και των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Η εταιρεία με την επωνυμία «Χρησκίνη Κ. Κωνσταντίνα», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Πάτμου αρ. 14, Τ.Κ. 18345, Ελλάδα, με ΑΦΜ 044850747, σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα «www.dealway.gr» (η «Ιστοσελίδα»).

Μέσω της ιστοσελίδας μας διαφημίζονται και προωθούνται προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές. Οι ειδικές εκπτωτικές τιμές ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και ποσότητα και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της συμπλήρωσης ενός ελάχιστου αριθμού αγοραστών. Ο χρήστης/συνδρομητής δύναται να αγοράσει σε ειδική εκπτωτική τιμή τα προϊόντα/υπηρεσίες από τον εκάστοτε Προμηθευτή, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο χρήστης/συνδρομητής, με την πρόσβαση, περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Το παρόν αποτελεί το συμφωνητικό (εφεξής η «Συμφωνία»), που συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη (αποκαλούμενος εφεξής ο «Πελάτης» ή «εσείς») και της εταιρείας μας (αποκαλούμενη εφεξής η «Εταιρεία» ή «Dealway» ή «εμείς»).

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

2. Έννοιες - Ορισμοί

«Αγοραστής»: κάθε χρήστης/συνδρομητής, που συμμετέχει επιτυχώς σε Προσφορά, που αναρτάται στην Ιστοσελίδα, και αγοράζει το Προϊόν/Υπηρεσία του Προμηθευτή.

«Εγγραφή»: η ενέργεια δημιουργίας ενός Λογαριασμού Χρήστη/Συνδρομητή της Ιστοσελίδας.

«Εταιρεία» ή «Dealway»: η εταιρία με την επωνυμία «Χρησκίνη Κ. Κωνσταντίνα», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Πάτμου αρ. 14, Τ.Κ. 18345, Ελλάδα, με ΑΦΜ 044850747

«Ιστοσελίδα»: η παρούσα ιστοσελίδα «www.dealway.gr».

«Κουπόνι»: το έγγραφο που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας ηλεκτρονικά στον Αγοραστή, φέρει μοναδικό κωδικό και πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον Αγοραστή στον Προμηθευτή για την παραλαβή του Προϊόντος/Υπηρεσίας της Προσφοράς.

«Λογαριασμός»: ο λογαριασμός σας στην Dealway.

«Προϊόν / Υπηρεσία»: το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή που διατίθεται σε ειδική εκπτωτική τιμή μέσω της Ιστοσελίδας.

«Προμηθευτής»: κάθε τρίτος Προμηθευτής, ο οποίος χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα της Εταιρείας προκειμένου να διαθέσει/πωλήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στους Χρήστες/Συνδρομητές της Ιστοσελίδας. Η Dealway ΔΕΝ θεωρείται Προμηθευτής.

«Προσφορά»: η προσφορά Προϊόντων/Υπηρεσιών τρίτων Προμηθευτών, που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα.

«Χρήστης/Συνδρομητής»: ο Πελάτης που συμμετέχει στη διαδικασία αγοράς Προϊόντων/Υπηρεσιών που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα από Προμηθευτές.

3. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας / Διαδικασία & Όροι Παροχής των Υπηρεσιών

3.1. Η Εταιρεία, ενεργώντας αποκλειστικά ως τρίτος-διαμεσολαβητής μέσω της Ιστοσελίδας της και χωρίς να φέρει σε οποιαδήποτε περίπτωση την ευθύνη ή την ιδιότητα του Προμηθευτή, δίνει τη δυνατότητα σε Προμηθευτές να προωθήσουν τα Προϊόντα/Υπηρεσίες τους σε Χρήστες/Συνδρομητές της Ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή/και ποσότητα, όπως κάθε φορά ορίζονται στην εκάστοτε Προσφορά, που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προσφορά αυτή. Η Εταιρεία δεν αποκτά καθ' οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή, συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των Προϊόντων/Υπηρεσιών των Προμηθευτών αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής, και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την τήρηση των όρων της Προσφοράς από τους Προμηθευτές.

3.2. Η Εταιρεία διαθέτει, ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας, Κουπόνια στους Χρήστες/Συνδρομητές, που συμμετείχαν επιτυχώς σε Προσφορά. Κάθε Κουπόνι αντιστοιχεί στην αξία της εκάστοτε αντίστοιχης Προσφοράς. Με την επίδειξη του Κουπονιού στον Προμηθευτή, όπως περιγράφεται παρακάτω, ο Χρήστης/Συνδρομητής δικαιούται να λάβει από τον Προμηθευτή το Προϊόν/Υπηρεσία για το οποίο ισχύει η Προσφορά που συμμετείχε.

3.3. Για τη συμμετοχή ενός Χρήστη/Συνδρομητή σε Προσφορά, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή του στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και η δημιουργία προσωπικού του Λογαριασμού, υποβάλλοντας τα στοιχεία του στα αντίστοιχα πεδία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κωδικό πρόσβασης (password). Η προστασία και διαφύλαξη του κωδικού πρόσβασης και των λοιπών στοιχείων του Χρήστη/Συνδρομητή είναι αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος προβαίνει σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων και του κωδικού πρόσβασής σας, ή εάν υπέπεσε στην αντίληψή σας οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας. Συνομολογείται ότι οποιοσδήποτε στον οποίο κοινοποιήσετε το όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασή σας έχει εξουσιοδοτηθεί προσηκόντως να ενεργεί ως εκπρόσωπός σας για τους σκοπούς της χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Έχετε πλήρη ευθύνη εάν δεν διαφυλάξετε τον απόρρητο χαρακτήρα των στοιχείων πρόσβασής σας.

3.4. Μέσω του Λογαριασμού και την εισαγωγή των προσωπικών στοιχείων του Χρήστη/Συνδρομητή μπορεί να γίνει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και επιλογή Προσφορών. Ο Χρήστης/Συνδρομητής εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία και επιλέγει την Προσφορά που επιθυμεί μέσω του πεδίου «Αγόρασέ το». Έπειτα, επιλέγει επιθυμητό τρόπο πληρωμής (έναν από αυτούς που προσφέρονται από την Εταιρία στην εκάστοτε Προσφορά). Η ενεργοποίηση της Προσφοράς πραγματοποιείται, υπό τους ειδικότερους όρους που τυχόν αναφέρονται σε αυτήν. Η διάρκεια ανάρτησης μιας Προσφοράς στην Ιστοσελίδα καθώς και ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αγοραστών για την ενεργοποίησή της, αναγράφονται σε κάθε Προσφορά και γνωστοποιούνται στον Χρήστη/Συνδρομητή προτού αυτός εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την Προσφορά.

3.5. Ο Χρήστης/Συνδρομητής μπορεί ανά πάσα στιγμή να πληροφορείται μέσω της Ιστοσελίδας για το χρονικό διάστημα που απομένει έως το πέρας του χρόνου ανάρτησης της Προσφοράς.

3.6. Κάθε Χρήστης/Συνδρομητής μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και για τρίτα πρόσωπα (συγγενείς/φίλους κλπ.) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία του κάθε προσώπου στη σελίδα αγοράς της εκάστοτε Προσφοράς. Τα πρόσωπα αυτά συνυπολογίζονται στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αγοραστών για την ενεργοποίηση της Προσφοράς και, εφόσον αυτή (η ενεργοποίηση της Προσφοράς) πραγματοποιηθεί, τα εν λόγω πρόσωπα θεωρούνται Αγοραστές.

3.7. Με την ενεργοποίηση της Προσφοράς, η Εταιρεία:

(α) δίνει εντολή στο όνομα και για λογαριασμό του Προμηθευτή για οριστική χρέωση του ποσού, και

(β) διαθέτει στους Χρήστες/Συνδρομητές, που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά τα Κουπόνια, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη συγκεκριμένη Προσφορά.

Τα Κουπόνια θα διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας, στη σελίδα του προφίλ του κάθε Χρήστη/Συνδρομητή. Το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη) στο οποίο θα περιέχεται η αξία του Κουπονιού θα τιμολογείται απευθείας από τον Προμηθευτή προς τον Αγοραστή κατά την εμφάνιση του Κουπονιού για εξαργύρωση. Το Κουπόνι ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τον Αγοραστή, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται σε αυτό, και μέχρι την ημερομηνία λήξεως, η οποία αναφέρεται στους όρους της Προσφοράς και αναγράφεται στο σώμα του Κουπονιού. Το Κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί/εξαργυρωθεί μόνο σε καταστήματα του Προμηθευτή. Μέχρι την ημερομηνία λήξεως του Κουπονιού ο Αγοραστής μπορεί, με την επίδειξη του Κουπονιού στα καταστήματα του Προμηθευτή, να προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο το Προϊόν/Υπηρεσία, που αγόρασε και περιγράφεται στο Κουπόνι. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του Κουπονιού οπουδήποτε αλλού, πλην από τα καταστήματα του Προμηθευτή και για οιονδήποτε άλλο σκοπό. Σε καμία περίπτωση, ο Αγοραστής δεν δύναται να ζητήσει από τον Προμηθευτή χρηματικό αντάλλαγμα για το Κουπόνι ή οιοδήποτε άλλο Προϊόν/Υπηρεσία, εκτός από αυτό που αγόρασε μέσω της Προσφοράς, που αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα και το οποίο (Προϊόν/Υπηρεσία) αναγράφεται στο Κουπόνι. Μετά την ημερομηνία λήξεως, το Κουπόνι παύει να ισχύει και ο Αγοραστής ουδεμία απαίτηση έχει έναντι του Προμηθευτή ή/και της Εταιρείας. Ο Προμηθευτής ή/και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με τυχόν απώλεια ή καταστροφή του Κουπονιού πριν την εξαργύρωσή του. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταπώληση ή ανταλλαγή του Κουπονιού.

3.8. Ο Προμηθευτής έχει αναλάβει την υποχρέωση να πωλεί Προϊόντα / παρέχει Υπηρεσίες υπό τους όρους της Προσφοράς σε όσους Αγοραστές διαθέτουν Κουπόνια και τα εμφανίζουν προσηκόντως σε αυτόν προς εξαργύρωση.

3.9. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει/προσφέρει προσηκόντως και αμελλητί το Προϊόν/Υπηρεσία στους Αγοραστές/κατόχους Κουπονιών, που περιλαμβάνονται στη λίστα Αγοραστών, όπως αναφέρεται παραπάνω. Αντιστοίχως, ο Αγοραστής, προκειμένου να παραλάβει το Προϊόν/Υπηρεσία θα εμφανίζει υποχρεωτικά στον Προμηθευτή το Κουπόνι και στοιχεία ταυτότητάς του προς επαλήθευση και ταυτοποίηση στοιχείων.

3.10. Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες/προδιαγραφές Προϊόντων/Υπηρεσιών που αναγράφονται στην Προσφορά, και αφορούν στα προσφερόμενα Προϊόντα/Υπηρεσίες, παρέχονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες, που έχει λάβει η Εταιρεία από τον Προμηθευτή. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με Προϊόντα/Υπηρεσίες που προωθούνται μέσω Προσφοράς, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Προμηθευτής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των Προϊόντων/Υπηρεσιών, ή/και για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Αγοραστές.

3.11. Η Εταιρεία συμμετέχει στην πώληση Προϊόντος/Υπηρεσίας από Προμηθευτή σε Αγοραστή αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.

3.12. Σε περίπτωση που, μετά την ενεργοποίηση Προσφοράς, ο Προμηθευτής της τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης αντίστοιχης διαδικασίας/καθεστώτος με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του Προϊόντος/Υπηρεσίας της Προσφοράς, η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι αυτού του Αγοραστή.

4. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο Αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του Προϊόντος/Υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά της Προσφοράς μέσω της Ιστοσελίδας. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο Αγοραστής δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, αιτιολογημένα ή μη, και η Εταιρία δεν έχει πλέον καμία συναφή υποχρέωση απέναντι στον Αγοραστή. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο Αγοραστής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη dealway, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dealway.gr, ζητώντας με σαφή τρόπο την ακύρωση του Κουπονιού του. Εν συνεχεία, η Εταιρεία, αφού επιβεβαιώσει με τον Προμηθευτή της εν λόγω Προσφοράς ότι δεν έχει γίνει χρήση του αγορασθέντος Κουπονιού, θα επιστρέψει στον Αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του ακυρωθέντος Κουπονιού κατόπιν σχετικής επικοινωνίας μαζί του. Η ως άνω διαδικασία είναι διαθέσιμη στον Αγοραστή μόνο μετά την ενεργοποίηση του Κουπονιού του.

Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των Προϊόντων/Υπηρεσιών από απόσταση εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Προμηθευτή και Αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994, ΠΔ 131/2003 κλπ. όπως ισχύουν).

5. Τρόποι Πληρωμής

5.1. Πληρωμή μέσω κάρτας

5.1.1. Ο Χρήστης/Συνδρομητής μπορεί αγοράσει Προϊόντα/Υπηρεσίες μίας Προσφοράς με χρήση οποιασδήποτε (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κλπ.) κάρτας. Τα έξοδα πληρωμής βαρύνουν τον Πελάτη.

5.1.2. Η Εταιρεία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας κάρτας (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κλπ.) για μελλοντική χρήση, επομένως ο Χρήστης/Συνδρομητής πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η αγορά ή θέλει να συμμετέχει σε νέα προσφορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων κάρτας, ο Χρήστης/Συνδρομητής δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της κάρτας.

5.1.3. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης καρτών. Η παροχή στοιχείων κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεση του Χρήστη/Συνδρομητή για δέσμευση του ποσού της προσφοράς και σε περίπτωση ενεργοποίησης της Προσφοράς τη χρέωση της κάρτας.

5.1.4. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκάστοτε τράπεζα ή το δίκτυο της κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε ο χρήστης/συνδρομητής θεωρείται ότι δεν συμμετέχει στην Προσφορά.

5.1.5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε Προσφορά νέου ή υφιστάμενου Πελάτη.

5.1.6. Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της Προσφοράς και συμμετοχής του Πελάτη η Εταιρεία προβαίνει σε αποδέσμευση του ποσού της Προσφοράς από την κάρτα.

5.1.7. Οι συναλλαγές με κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από τον ιστότοπο της Εταιρείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρία.

5.1.8. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP).

5.1.9. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή χρήσης εν αγνοία σας της κάρτας για συναλλαγές μέσω της Ιστοσελίδας από τρίτο πρόσωπο δεν συντρέχει οποιαδήποτε ευθύνη αστική ή ποινική στο πρόσωπο της Εταιρείας.

5.2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας

Ο Χρήστης/Συνδρομητής μπορεί να καταθέσει το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί στην Προσφορά που επιθυμεί σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Τα έξοδα πληρωμής βαρύνουν τον Πελάτη.

5.3. Πληρωμή μέσω Paypal

Ο Χρήστης/Συνδρομητής μπορεί να καταβάλλει το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί στην Προσφορά που επιθυμεί μέσω του λογαριασμού του στο Paypal . Οι συναλλαγές των χρηστών/συνδρομητών στην ιστοσελίδα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας που παρέχει το Paypal για εσάς αλλά και για εμάς.

6. Μεταβολές/Περιοδικές Αλλαγές

6.1. Η Εταιρεία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την Ιστοσελίδα, και τα σχετικά με αυτή Προϊόντα και Υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους Χρήστες/Συνδρομητές να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

6.2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των Χρηστών/Συνδρομητών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Χρήστη/Συνδρομητή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

7. Περιορισμός Ευθύνης

7.1. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

7.2. Ανωτέρα βία: Η εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία εφόσον κωλύεται ή παρεμποδίζεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της για οποιοδήποτε λόγο πέραν του εύλογου ελέγχου της όπως αστραπές, πυρκαγιά, πλημμύρα, εξαιρετικά δριμείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, ανταπεργίες, εργασιακές διενέξεις, ανωτέρα βία, πολεμικές συρράξεις, εξεγέρσεις, πολιτικές αναταραχές, εσκεμμένη ζημία, βλάβη συστημάτων τηλεπικοινωνίας ή υπολογιστικών συστημάτων, συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο, ατύχημα (ή λόγω οποιασδήποτε ζημίας που προκλήθηκε από τα εν λόγω γεγονότα).

7.3. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς θα είναι αδιάλειπτη και ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες (ή μηνύματα) που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας θα μεταδίδονται με ακρίβεια, αξιόπιστα και έγκαιρα ή καθόλου.

7.4. Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

7.5. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα δεν περιέχει ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες σε οποιαδήποτε τεχνολογία.

7.6. Η Εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων το συντομότερο δυνατό μετά τη σχετική ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα δεν θα περιέχουν σφάλματα (ή ότι τα Κουπόνια δεν θα περιέχουν λάθη) και δεν αποδέχεται την ευθύνη για τα όποια λάθη ή παραλείψεις. Σε περίπτωση λάθους ή σφάλματος, κάντε μια αναφορά στη ηλεκτρονική διεύθυνση της Dealway.

7.7. Μολονότι καταβάλλεται προσπάθεια να καθίσταται δυνατή η αδιάλειπτη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, η πρόσβαση σε αυτήν μπορεί να ανακληθεί, να περιοριστεί ή να διακοπεί ανά πάσα στιγμή.

7.8. Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας.

8. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της Ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ' οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

9. Περιορισμένη άδεια

Η Εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους Χρήστες/Συνδρομητές ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην Ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

ο Χρήστης/Συνδρομητής πρέπει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, και

ο Χρήστης/Συνδρομητής δεν δικαιούται να τροποποιεί την Ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

10. Ευθύνη Χρήστη/Συνδρομητή

10.1. Ο Χρήστης/Συνδρομητής εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο Λογαριασμό του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και ότι θα ενημερώνει αμελλητί την Εταιρεία σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ενημερώνοντας τις πληροφορίες που αναγράφονται στο Λογαριασμό.

10.2. Οι Χρήστες/Συνδρομητές της Ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαπτικό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ' οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

10.3. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο Χρήστης/Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter, λοιπών κοινωνικών δικτύων κ.λπ.) για τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας.

11. Ασφάλεια Συναλλαγών

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών/Συνδρομητών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι Χρήστες/Συνδρομητές παρέχουν μέσω της Ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των Χρηστών/Συνδρομητών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

12. Απόρρητο Συναλλαγών

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/συνδρομητή είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών/συνδρομητών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Ο χρήστης/συνδρομητής μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι οικείες νομοθετικές διατάξεις.

13. Προστασία Δεδομένων

Παρακαλούμε δείτε τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μας, η οποία συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας.

14. Cookies - Διαφημίσεις

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν ή να τοποθετήσουν, για λογαριασμό μας, διαφημίσεις της Εταιρείας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies. Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η Ιστοσελίδα.

15. Λοιπές Γενικές Διατάξεις

15.1. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να εκχωρεί, αναθέτει ή με άλλο τρόπο μεταβιβάζει όλα ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

15.2. Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρεί ή με άλλο τρόπο αναθέτει σε οποιονδήποτε τρίτο όλα ή μερικά από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία.

15.3. Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση της Εταιρείας να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της ή η από μέρους της επίδειξη ανοχή, δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. Όλα τα δικαιώματα, ευχέρειες, μέσα και μέτρα που προβλέπονταν στο παρόν ή το νόμο, η Εταιρεία δικαιούται να τα ασκεί σωρευτικά.

15.4. Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί ως παράνομος, ανίσχυρος, άκυρος ή ακυρώσιμος, το ελάττωμα δεν θα επιδρά στο κύρος των υπολοίπων όρων.

15.5. Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την φιλική επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών σχετικά με την παρούσα Συμφωνία. Εάν επιθυμείτε να προβάλετε νομική αξίωση εναντίον μας, η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.